Idag består vagnsparken av sammanlagt sex bulkfordon och tre lagersläp med olika kubik.

Vi har två tippbulkbilar och fyra med fasta tankar. Vi har även tillgång till en filterkula för dammfritt överblåsande.