Bröderna Svanströms Åkeri AB tillhandahåller kostnadseffektiva och miljöanpassade transporter av bulkmaterial, huvudsakligen i Mälardalen.

 

Miljöarbetet är en strategisk fråga för oss på Bröderna Svanströms Åkeri AB och vi skall ständigt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan och förhindra nedsmutsning av omgivande miljö. Vi skall minst uppfylla relevanta lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpbara på företaget.

 

Vårt miljöarbete ser vi som en investering för framtiden och förstärkning av vår affärsidé. Vi skall eftersträva att minska antalet kemikalier, drivmedelsförbrukningen och reducera garagets vattenförbrukning. Vid inköp av produkter och tjänster kräver vi ett aktivt miljöarbete av våra leverantörer.

 

Denna policy är grunden för allt miljöarbete i företaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga den.