Svanströms Åkeri grundades år 1930 av Erik Svanström. Han var sedan aktiv i företaget ända fram till mitten av 1980-talet, då sonen Jan-Erik och dottern Birgitta drev verksamheten vidare. I början av 2000-talet var det dags för nästa generation att ta vid. Denna gång var det Jan-Eriks söner Henrik och Jonas tur att fotsätta driften av det nu 90-åriga familjeföretaget.    

 

Till en början bestod vagnsparken enbart av flakbilar, men i början av 1950-talet utökades den med ett par bulkbilar. Vissa av flakbilarna var även under en tid ombyggda för att frakta husväggar. I början på 2000-talet, i samband med det senaste generationsskiftet, valde vi dock att minska antalet fordon för att istället fokusera på bulktransporter.

Scania 110 -1970

Släp tankmobil -1970

Finns kvar i vagnsparken